RETROSPECTIVE DATA ANALYSIS OF THE PATIENTS WITH INFLAMMATORY JOINT DISEASES TREATED WITH GOLIMUMAB IN CROATIA

Broj: 1, 2015 Rubrika: Stručni rad Autori: Branimir Anić, Đurđica Babić-Naglić, Simeon Grazio, Tatjana Kehler , Dušanka Martinović Kaliterna, Ksenija Maštrović Radončić, Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Višnja Prus, Tonko Vlak, Marko Barešić

Golimumab je humano monoklonsko protutijelo koje inhibira čimbenik nekroze tumora-alfa (TNF-α), a indiciran je u liječenju upalnih reumatskih bolesti (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, ankilozantni spondilitis) nakon što se konvencionalnom farmakološkom i nefarmakološkom terapijom ta stanja ne uspiju dovesti u remisiju ili nisku aktivnost bolesti. U ovom retrospektivnom istraživanju uključeni su bolesnici oboljeli od reumatoidnog artritisa, psorijatičnog artritisa i ankilozantnog spondilitisa u Hrvatskoj, liječeni golimumabom u dvogodišnjem razdoblju (od lipnja 2011. do lipnja 2013.). Promatrane su standardne varijable aktivnosti bolesti i funkcionalne sposobnosti. Rezultati su pokazali znatnu učinkovitost golimumaba u smanjenju aktivnosti bolesti i poboljšanju funkcionalne sposobnosti bolesnika s navedenim upalnim reumatskim
bolestima. Zaključno, golimumab se u ovom retrospektivnom istraživanju liječenja kroz dvije godine pokazao učinkovitim u smanjenju aktivnosti bolesti i poboljšanju funkcionalne sposobnosti bolesnika s reumatoidnim artritisom, psorijatičnim artritisom i ankilozantnim spondilitisom.

Golimumab is a human monoclonal antibody which inhibits tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and is approved for the treatment of infl ammatory arthritides (rheumatoidarthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis) when the conventional non-pharmacological and pharmacological
therapies fail to cause remission or low disease activity. In this retrospective study there were included patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis who were treated in Croatia with golimumab, from June 2011 to June 2013. included and these retrospective
data are compared with similar data from clinical trials and other available databases. Standard variables of disease activity and functional ability were observed. Results demonstrated signifi cant effi cacy of golimumab regarding lowring the disease activity and imrpving functional ability in pateints with these infl ammatory rherumatic disease. In conclusion, in this retrospective study during two years treatment golimumab showed effi cacy in decreasing disease activity and imrpove functional ability in patiemts with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis.

Broj posjeta: 10

Uredi