Health tourism and its impact on nursing

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Sabina Bis, Živko Stojčić

Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih posebnih oblika turizma u sklopu kojeg se stručno i kontrolirano rabe prirodni ljekoviti činitelji i postupci    fizikalne i rehabilitacijske medicine te je jedan od posebnih oblika turizma koji brzo raste. Republika Hrvatska iznimno je atraktivno područje, posebice u području zdravstvenog turizma zbog atraktivne i pogodne klime, uglednog medicinskog kadra, nepostojanja liste čekanja te niskih cijena
usluga. Vrlo visok potencijal imaju i stomatologija, plastična kirurgija, ortopedija, fizioterapija i talasoterapija te produženi boravak stranih gostiju starije dobi. Ulaskom u Europsku Uniju, inozemni bolesnici mogu se liječiti u našim ustanovama i potom refundirati trošak od svoje osiguravajuće kuće. Pritom se kontinentalna Hrvatska može profi lirati u važnu destinaciju zdravstvenog turizma. Zadovoljstvo pacijenata pri mjerenju kvalitete zdravstvene zaštite neophodno je zbog sve prisutnije transformacije zdravstvene zaštite iz područja pasivne ponude u područje aktivne potražnje zdravstvene zaštite, gdje su bolesnikove potrebe one koje defi niraju dio kvalitete. Potrebno je mjerenje, analiziranje i praćenje kvalitete kroz
tri osnovna dijela: strukturu, proces i ishod. Struktura se odnosi na materijalne resurse, ljudske potencijale i organizaciju. Proces je dio traženja i pružanja zdravstvene zaštite. Ishod je defi niran zdravstvenim stanjem bolesnika i populacije. U tom smjeru napravljen je i strateški plan razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Prema Zakonu o sestrinstvu iz 2011. godine, zdravstvena / sestrinska njega jest javna djelatnost te podliježe kontroli zadovoljenja standarda obrazovanja i standarda kvalitete. Posjeduju li medicinske sestre u rehabilitaciji
specifična znanja iz područja fizioterapije, komunikacijskih vještina, zdravstvenog marketinga? Nažalost, zasad nema adekvatne edukacije o timskom radu, odnosu prema korisniku, općem izgledu i ponašanju koje pristoji određenom profesionalcu. Također, postoji li potreba za specijalizacijom medicinskih sestara u rehabilitaciji? Zaključno, uz vještinu terapeuta i znanje, u konačnoj ocjeni uspješnosti liječenja važna je i subjektivna
procjena korisnika – pacijenta.

Broj posjeta: 3

Uredi