Temporomandibular joint involvement in rheumatic diseases

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Davorka Rosić, Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Marinka Mravak Stipetić, Dijana Zadravec,

Cilj rada bio je analizirati kliničke i radiološke značajke
zahvaćenosti TMZ-a reumatskim bolestima.
U istraživanju temporomandibularnog poremećaja prikupljeni su podatci o 23 bolesnika(87 % žene, prosječne dobi 53,8 godina), kojima je utvrđena sustavna reumatska upalna bolest. Svaki bolesnik imao je bolnost TMZa, a definitivna dijagnoza TMZ-a utvrđena je magnetskom rezonancijom (anteriornog pomaka diska i osteoartritis). Tegobe TMZ-a pripisane su slijedećim reumatskih upalnih bolesti: reumatoidni artritis (43,5 %), psorijatični artritis (21,7 %), seronegativna spondiloartropatija (17,4 %), Sjögrenov sindrom (13 %) i koleganoza (4,4 %). Boli pri prvom pregledu bila je prosječno VAS = 5,9, a prethodno trajanje bolova 39,4 mjeseci. Radiološki nalaz bio je: 6 (26,1 %) s pomakom diska bez artrotičnih promjena, 9 (39,1 %) s kombinacijom pomaka diska i artrotičnih promjena te 5 (21,8 %) sa samo artrotičnim promjenama, a 3 (13 %) bolesnika su imali nespecifi- čne radiološke znakove artrotičnih promjena i bez pomaka diska. Radiološka dijagnostika ne pokazuje jedinstvene patološke promjene unutarzglobnih struktura, a radiološki znakovi promjena TMZ-a mogu biti slabo izraženi.

Broj posjeta: 6

Uredi