Vasculitis in patients treated at the Department of Rheumatology and Clinical Immunology of the Clinical Hospital Centre Split from January 2010 till June 2013

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Ana Borzić, Iva Perčin, Ana Cvitanić

Vaskulitisi su autoimune bolesti gdje se upalni proces zbiva u stijenci krvne žile bilo koje veličine i u bilo kojem organu, a na koži vrlo često. U ovom radu glavni cilj je bio utvrditi pojavu i oblike vaskulitisa u bolesnika liječenih na odjelu za reumatologiju i kliničku imunologiju KBCa Split u periodu od siječnja 2010 godine do lipnja 2013. Ustanovljeno je da je ovo oboljenje češće u žena u odnosu na muškarce i to u nešto manjem omjeru u odnosu na podatke iz literature (3:1). U našem istraživanju 49% vaskulitisa javlja se u srednjoj životnoj dobi. U muškaraca je najčešći oblik vaskulitis Hoenoch-Schönlein purpura jednako prisutan u svim dobnim skupinama skupinama, dok je u žena kao najčešći vrstu temporalni arteritis temporalis koji je prisutniji u starijoj životnoj dobi. U žena je čest hipersenzitivni vaskulitis i to u srednjoj životnoj dobi.

Broj posjeta: 10

Uredi