THE EDUCATION WORKSHOPS EFFICACY OF “BAMBOO” PROJECT

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Simeon Grazio, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Branimir Anić, Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Dušanka Martinović Kaliterna, Marija Glasnović, Marino Hanih, Sonja Milanović

Križobolja je jedan od najznačajnijih medicinskih i javnozdravstvenih problema. Prepoznavanje specifičnih uzroka križobolje put je do uspješnog liječenja. Oko 1-5 % bolesnika s kroničnom križoboljom ima upalnu križobolju koja je karakteristični simptom aksijalnog spondiloartritis (SpA). Značajan problem u kliničkoj praksi je dugo razdoblje od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze SpA. U cilju ranog prepoznavanja upalne križobolje i postavljanja dijagnoze aksijalnog SpA, kao dio međunarodne inicijative projekta “Bamboo”, održano je 18 radionica po gotovo cijeloj Hrvatskoj, primarno namijenjenih liječnicima obiteljske medicine. U radionicama je sudjelovalo 302 liječnika: 270 liječnika obiteljske medicine i 32 specijalista fizijatra. Prije i poslije radionice učesnici su ispunili test s 12 pitanja koja se mogu podijeliti u 3 osnovne skupine: definicija i obilježja križobolje/upalne križobolje, tipična obilježja i dijagnostika SpA, te patofi ziologija i liječenje SpA. U analizi rezultata testa, uz metode deskriptivne statistike korišteni su hi-kvadrat test i Mann-Whitneyev test. Broj točnih odgovora za sve polaznike bio je statistički značajno bolji nakon provedene radionice u odnosu na rezultate prije radionice (prije radionice 55,93±16,03, raspon 35,9 %-87,7 %; nakon radionice 84,49±13,45, raspon 58,0 %-98,0 %), s najvećom razlikom točnih odgovora po pojedinom pitanju od 43,9 %, a najmanjom razlikom od 11,5 %. Točni odgovori za liječnike obiteljske medicine prije radionice bili su 54,03±16,28 (raspon 34,2 %-87,4 %) a nakon radionice 83,54±14,46 (raspon 54,4 %-97,8 %). Sveukupno, rezultati su bili bolji za liječnike-specijaliste, jer je kod njih postotak točnih odgovora prije radionice bio 71,88±19,98 (raspon 37,5 %-100 %), a nakon radionice čak 93,02±6,71 (raspon 83,9 %-100 %). Međutim, prema pojedinim pitanjima za liječnike obiteljske medicine razlika je bila statistički značajna za sva pitanja prije i poslije radionice (za 11 pitanja p<0,001, za jedno pitanje p = 0,007), dok je za liječnike specijaliste razlika bila značajna samo za 4 pitanja (raspon od p<0,001 do p = 0,002), dok za ostala nije (raspon od p = 0,011 do p = 1,00). U analizi po skupinama pitanja za liječnike obiteljske medicine utvrđena je značajna razlika prije i poslije radionice za ona koja se odnose na defi niciju i obilježja križobolje (p = 0,000), ali ne i za druge dvije skupine pitanja (p = 0,018 i p = 0,446), dok za liječnike-specijaliste u slučaju grupiranja pitanja u tri kategorije nije bilo značajne razlike (p = 0,55, p = 0,904, p = 0,206). Radionice u sklopu projekta “Bamboo”, usmjerene na rano prepoznavanje upalne križobolje i SpA, pokazale su se učinkovitima u smislu stjecanja znanja, što će pomoći pravodobnom prepoznavanju upalne križobolje i dijagnosticiranju SpA, a potom i odgovarajućem liječenju te rezultirati boljim ishodom i manjom onesposobljenošću bolesnika.

Broj posjeta: 2

Uredi