THE ROLE OF ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODIES IN PREDICTING RHEUMATOID ARTHRITIS

Broj: 1, 2011 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Sylejman Rexhepi, Mjellma Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Argjend Tafaj, Remzi Izairi, Blerta Rexhepi

Rad prikazuje rezultate o ulozi protu-cikličkih citrulinskih peptidnih antitijela u predviđanju reumatoidnog artritisa, u poređivanju s reumatoidnim faktorom. 32 bolesnika s reumatoidnim artritisom su ispitivani u retrospektivnom radu. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da je prisutnost reumatoidnog faktora s manjim dijagnostičkim i prognostičkim značajem uporedivši sa protu-cikličkim citrulinskim peptidnim antitijelima i sugerira njihovu superiornost u predviđanju erozivnog tijeka bolesti.

The study presents the results of predicting role of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis, compared to rheumatoid factor. 32 patients with rheumatoid arthritis were identified from a retrospective chart review. The results of our study show that presence of the rheumatoid factor has less diagnostic and prognostic significance than the anti-cyclic citrullinated peptide, and suggests its superiority in predicting an erosive disease course.

Broj posjeta: 4

Uredi