The role of diagnostic ultrasound of hands and feet in the patients with rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2014 Rubrika: Pregledni rad Autori: Porin Perić

Dijagnostički ultrazvuk (UZV) muskuloskeletnog sustava posljednjih 10-ak godina revolucionarno je promijenio pristup liječenju reumatoloških bolesnika, posebice s upalnim reumatskim bolestima. Potrebni su dodatni napori kako bi se ta metoda još više uvriježila u svakodnevnoj reumatološkoj praksi. Ključan je dobar trening i standardizacija treninga, a posljednjih godina na tom planu vidljivi su znatni pomaci. Glavni nedostatak primjene je nedostatak vremena za provođenje metode. Ostaju otvorena pitanja validnosti i reproducibilnosti metode, a iz godine u godinu i ta pitanja se postupno rješavaju. U reumatologiji potencijal za korištenje dijagnostičkog ultrazvuka leži u mogućnosti rane i točne dijagnostike artritisa, praćenju bolesti i provođenju ultrazvučno vođenih intervencija.

In the past decade diagnostic musculoskeletal ultrasound (US) has revolutionized the approach of treating the patients with inflammatory rheumatic conditions. Th ere is still need for further efforts in establishing the US as a standard tool in everyday rheumatologic practice. Appropriate
education and training is essential to standardize the method. Main limitation of the method is the lack of time for performing US examination because the US is time consuming. Concerns regarding the validity and reproducibility are being addressed. Nowadays in rheumatology, potential in using US lies in its possibility for early and accurate diagnosis of arthritis, monitoring of the disease and conduction of US-lead interventions in rheumatology.

Broj posjeta: 6

Uredi