The incidence of biologics monotherapy in the treatment of rheumatoid arthritis – world-wide experiences

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Perinka Dabić

Postavlja se pitanje: koliko je bolesnika s reumatoidnim artritisom na biološkoj terapiji, tj. na monoterapiji i ne uzima metotreksat (MTX) ili leflunomid? Prema hrvatskim i europskim smjernicama, bolesnici s reumatoidnim artritisom liječenje započinju sintetskim lijekovima, kao što je MTX ili neki drugi DMARD. Ako bolesnik ne reagira, nastavlja se liječenje biološkim lijekovima. Nakon uvođenja bioloških lijekova, liječenje s MTX-om se nastavlja jer ono dodatno pojačava učinak određenih bioloških lijekova. MTX se primjenjuje kao monoterapija ili u kombinaciji s glukokortikoidima,
što dovodi do niske aktivnosti bolesti i do poboljšanja. MTX se primjenjuje u dozi 20 mg / tjedno. Učinkovitost MTX-a je dokazana, ali on ima i svoje nuspojave. Bolesnici koji se liječe biološkom monoterapijom oni su koji ne podnose MTX ili kod kojih je kontraindiciran. Iz svjetskih registara oko 12 do 30 % bolesnika liječi se biološkom monoterapijom. U kliničkim studijama 10 do 36 % bolesnika prekida primjenu MTXa zbog nuspojava. Također se pokazalo da 45 do 60 % bolesnika nije podizalo MTX ili drugi DMARD u ljekarnama. Klinička ispitivanja u svijetu pokazala su da je primjena antiTNF lijekova učinkovitija uz primjenu MTX-a, a ispitivanja s tocilizumabom pokazala su da je učinkovitost tocilizumaba podjednaka s MTX-om
ili bez njega.

Broj posjeta: 4

Uredi