Pregnancy in a patient with rheumatoid arthritis treated with methotrexate and infliximab - a case report

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Krešimir Rukavina, Mislav Cerovec, Branimir Anić

Bolesnici u dobi od 23 godine postavljena je dijagnoza seronegativnog erozivnog artritisa te sumnja na preboljeli virusni hepatitis C uz trajno uredne transaminaze. Inicijalno je bolesnica liječena sulfasalazinom i malim dozama glukokortikoida uz dobar učinak. Bolest je u remisiji do 2001. godine, uz neredovite kontrole bolesnice u tom razdoblju. Od 2001. do 2009. godine nije kontrolirana u ambulanti Zavoda. U navedenom razdoblju bolesnici je dijagnosticirana intravenska ovisnost. Liječena je u zatvorenoj zajednici uz supstitucijsku terapiju metadonom do 2005. godine. U razdoblju bez kontrola samoinicijativno je prekinula terapiju RA. Bolesnica je bila dobrog općeg stanja, bez bolnihotečenih zglobova uz mirne upalne parametre (DAS28 2,53), no radiološki se utvrdila značajna progresija artritisa, sada s pozitivnim RF i CCP. 2009. godine dijagnosticiran je hepatitis C – liječena je pegiliranim interferonom i ribavirinom uz dobar učinak i remisiju virusnog hepatitisa. Zbog jasne, ranije utvrđene radiološke progresije bolesti, sada uz pozitivan CCP, u listopadu 2010. godine započeto je liječenje metotreksatom 15 mg tjedno i metilprednizolonom. Uz navedenu terapiju bolest je bila u remisiji oko godinu dana, kada se stanje bolesnice pogoršava (DAS28 6,86). Zbog klinički trajno aktivne bolesti uz mirne do granično povišene parametre upale, te zbog radiološke progresije, u studenom 2011. godine postavi se indikacija  za primjenu biološke terapije. U veljači 2012. godine bolesnica je primila prvu aplikaciju infl iksimaba u dozi od 3 mg/kg tjelesne težine, uz nastavak primjene metotreksata (15 mg tjedno) i metilprednizolona. Nakon treće aplikacije lijeka opaža se jasno kliničko poboljšanje uz DAS28 2,84, te se ciklusi provode u standardnom ritmu svakih 8 tjedana. Tijekom cijelog perioda liječenja bolesnica navodi redovite menstrualne cikluse. Prilikom kliničkog pregleda u veljači 2013. godine, prije 9. aplikacije lijeka, pregledom trbuha postavi se sumnja na trudnoću. Ginekološkim pregledom u Klinici za ženske bolesti i porode potvrdi se poodmakli graviditet (31. tjedan trudnoće). Prekinuta je primjena metotreksata i infliksimaba, uz nastavak liječenja prednisonom i analgeticima. U sklopu ginekološke obrade učinjen je fetalni ultrazvuk kojim se ne uočavaju malformacije fetusa. Početkom travnja 2013. godine bolesnica u 36. tjednu trudnoće kod kuće rađa zdravo muško dijete. Krajem svibnja 2013. godine pogoršanje aktivnosti bolesti, s bolovima u gotovo svim perifernim zglobovima, jutarnju zakočenost i blago povišene upalne parametre (DAS28 3,98). Zbog pogoršanja osnovne bolesti uz prethodno dobar odgovor na liječenje, u bolesnice je nakon ablaktacije nastavljena primjena infl iksimaba, metotreksata i metilprednisolona. Po porodu je bolesnica primila 2 aplikacije lijeka (9. i 10. ciklus) uz metotreksat i metilprednozolon. Klinički odgovor je za sada dobar, no bolest je i dalje aktivna (DAS28 3,84).

Broj posjeta: 6

Uredi