Teamwork in health care

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Nada Ivrlač, Danijela Golub

Timski rad je metoda koja omogućava nekolicini osoba sa zajedničkim ciljem da svoje sposobnosti najbolje iskoriste međusobnim upotpunjavanjem svojih vještina i iskustava. Prema defi niciji Svjetske zdravstvene organizacije “Timski rad predstavlja rad više stručnjaka na postizanju zajedničkocilja. Taj rad ne smije biti fragmentiran i nepovezan, već dobro koordiniran od voditelja tima”. Tim sačinjava skupina zdravstvenih profesionalaca različitih struka koje povezuje zajednički cilj. Oni posjeduju potrebna znanja, vještine, iskustvo potrebno za postizanje zadanog cilja. Zajednički rad, zajednička odgovornost. Od svakog člana tima se očekuje maksimalni angažman u okviru njegovih kompetencija. S obzirom na postavljene ciljeve timovi najčešće funkcioniraju po multidisciplinarnom, interdisciplinarnom ili transdisciplinarnom modelu. Da bi tim i timski rad bili kvalitetni i efikasni, članovi tima moraju posjedovati visoku razinu znanja vezanu uz cilj, sposobnosti i kompetencije za suradnju, uspostavu dobrog komunikacijskog odnosa, spremnost za slušanje, uvažavanje mišljenja drugih članova tima. Prednosti timskog rada su: veća učinkovitost i kvaliteta, brži dolazak do cilja, jednostavnija razmjena i prenošenje znanja i iskustava, veća razina odgovornosti svakog člana tima, manje pogrešaka u radu, niža razina stresa, veće zadovoljstvo bolesnika, financijska isplativost. U organizaciji timskog rada može se naići na različite probleme, vanjske ili unutar samog tima. Najčešći su: nedostatak podrške sustava, nejasno definirani ciljevi, nejasno definirane odgovornosti članova tima, nejasan proces odlučivanja i nejasna odgovornost vođe tima, učestale promjene članova tima, nespremnost za preuzimanje odgovornosti. Razvojem medicine, jedna osoba ili struka ne može preuzeti odgovornost za ostvarivanje svih potreba bolesnika, pa je timski rad nezaobilazan faktor u organizaciji kvalitetnog profesionalnog djelovanja.

Broj posjeta: 59

Uredi