TERIPARATIDE - NEW VALUE IN OSTEOPOROSIS TREATMENT: TREATMENT GUIDELINES

Broj: 2, 2006 Rubrika: Sponzorirano predavanje Autori: Mirko Koršić, Darko Kaštelan

Osteoporoza je postala globalni zdravstveni problem, zbog produljenja životnog vijeka i sve veće zastupljenosti ljudi starije dobi u populaciji. Veliki napredak je učinjen u liječenju postmenopauzalne osteoporoze. Lijekovi za liječenje osteoporoze se prema mehanizmu djelovanja dijele na antiresorptive i anabolike. Teriparatid je osteoanabolički lijek koji stimulira koštanu pregradnju i stvaranje nove kosti, namijenjen je liječenju žena u postmenopauzi s multiplim osteoporotičnim prijelomima.

Osteoporosis has become global health issue due to the longer life-cycle and increased percentage of older people in population. The great improvement was done in the treatment of postmenopausal osteoporosis. By the mechanism of action, drugs for osteoporosis treatment are antiresorptives and osteoanabolics. Teriparatide is an osteoanabolic drug that stimulates bone turnover and building of a new bone, indicated for treatment of women in postmenopause with multiple osteoporotic fractures.

Broj posjeta: 23

Uredi