STABILE REMISSION OF EARLY ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH ETANERCEPT (ENBREL®)

Broj: 2, 2008 Rubrika: Sponzorirano priopćenje Autori: Dušanka Martinović Kaliterna

S obzirom na ulogu citokina u reumatoidnom atritisu sve se više razmatra opravdanost primjene anti-TNFα već u ranom stadiju agresivnog oblika bolesti. Studije o primjeni etanercepta u ranom stadiju bolesti upućuju na održani učinak i smanjenje radioloških promjena te značajno poboljšanje kvalitete života.

Regarding to the role of cytokines in ethiology of rheumatoid arthritis, the treatment with anti-TNFα is coming to be reasonable in early aggressive rheumatoid arthritis. Studies of etanercept in early stage of disease indicate the sustained efficacy and decreased rate of radiographic progression with signifficant improvement of life quality.

Broj posjeta: 1

Uredi