Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažeci medicinskih sestara Autori: Verica Oreščanin, Jagoda Jandrlić, Danica Hudin

Međunarodna skupina reumatologa i bolesnika pokrenula je inicijativu za donošenje preporuka za što pažljiviji nadzor bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA) (“TREAT TO TARGET”, odnosno T2T). Pokrenuta je inicijativa na europskoj razini kako bi provela preporučena strategija liječenja kojom se treba spriječiti napredovanje bolesti i nastajanje invaliditeta. Najbolje rezultate daje liječenje temeljeno na mjerenju aktivnosti RA i promjeni terapije kako je potrebno. Aktivnost RA prati se indeksom aktivnosti koji se izračunava iz kliničkog nalaza + brzina sedimentacije, a rezultat se brojčano izražava DAS28. Značajan napredak u liječenju RA postignut je primjenom bioloških lijekova. Najveći uspjeh postiže se ako se lijekovi koriste prema unaprijed definiranoj shemi. Zbog toga je od velike važnosti dobro poznavanje, prihvaćanje i pridržavanje propisanog liječenja. Defi nirano je deset specifičnih preporuka za liječenje bolesnika s RA. Primarni cilj u liječenju RA je postizanje kliničke remisije, postići nisku aktivnost bolesti, medikamentozno liječenje prilagođavati najmanje svaka 3 mjeseca, redovito pratiti parametre aktivnosti bolesti te bolesnika primjereno informirati o cilju liječenja. Cilj liječenja moguće je postići ako je bolesnik dobro informiran o svojoj bolesti, o mogućnostima i rizicima liječenja, te o organizaciji i praćenju liječenja. Liječenje RA mora se temeljiti na odluci bolesnika uz podršku obitelji i tima (liječnik reumatolog + medicinska sestra). Najvažniji cilj liječenja da se postigne ukupna kakvoća života kako bi se normalno funkcioniralo i sudjelovalo u svakodnevnim aktivnostima.

Broj posjeta: 4

Uredi