Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažeci medicinskih sestara Autori: Ljerka Pavković, Taša Lacković, Jasna Mesarić

Dekubitus kao kronična rana uzrokovana dugotrajnim pritiskom na meka tkiva predstavlja velik zdravstveni i ekonomski problem. Upravo zato potrebno je da se prevencijom i liječenjem dekubitusa bavi multidisciplinarni tim liječnika i medicinskih sestara. Prepoznali smo zdravstveno osoblje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik kao dobar primjer suradnje liječnika i medicinskih sestara u brizi za bolesnike s dekubitusom. Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati njihove rezultate u prevenciji i liječenju dekubitusa. Prikupili smo podatke iz sestrinske dokumentacije 4031 bolesnika primljenih u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Lipik u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2011. do 29. veljače 2012. Pri obradi podataka ciljano smo tražili i prebrojali bolesnike s razvijenim dekubitusom po prijemu te bolesnike koji su razvili dekubitus tijekom boravka u SB Lipik. Analizirali smo bolesnike s razvijenim dekubitusom prema nekoliko parametara: dob, stadij dekubitusa po prijemu i na otpustu iz SB Lipik, vrsta ustanove u kojoj je dekubitus nastao te tip liječenja dekubitusa. Od 4031 bolesnika primljenog u SB Lipik u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2011. do 29. veljače 2012. 1,4 % (58 bolesnika) je imalo otprije razvijen dekubitus. 64 % (37) tih bolesnika razvilo je dekubitus tijekom boravka u drugoj ustanovi, 31 % (18) kod kuće i 5 % (3) u staračkom domu. Prosječna dob svih zaprimljenih bolesnika bila je 64 godine. Nijedan bolesnik nije razvio dekubitus u SB Lipik. Udio dekubitusa na otpustu iz SB Lipik bio je 1 % (44), što znači da je 28 % (16) otprije razvijenih dekubitusa uspješno izliječeno. Liječenje dekubitusa bilo je konzervativno (31 % ili 18 bolesnika), korištenje posebnih obloga (43 % ili 25 bolesnika) ili kombinacija tih dviju metoda (26 % ili 15 bolesnika)  Niti jedan bolesnik nije razvio novi dekubitus tijekom boravka u SB Lipik te je 28 % otprije razvijenih dekubitusa zacijelilo. Time se tim liječnika i medicinskih sestara SB Lipik pokazao uspješnim u prevenciji i liječenju dekubitusa. Dakle, prijeko je potrebno obrazovati studente medicine o dužnostima liječnika i važnosti prikladne zdravstvene njege bolesnika s visokim rizikom nastanka ili već razvijenim dekubitusom.

Broj posjeta: 3

Uredi