Sarcoidosis and acute renal failure - a case report

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Boris Karanović, Miroslav Mayer, Andrea Vukić-Dugac, Maja Baretić, Marijana Ćorić, Mario Laganović, Branimir Anić

Incidencija bubrežnog oblika sarkoidoze još je nedovoljno poznata. Nekoliko malih serija opisuje zahvaćanje bubrega u sarkoidozi u 35-50% bolesnika, bilo histološki potvrđeno biopsijom, bilo padom renalne funkcije bez učinjene biopsije. U većine bolesnika renalna sarkoidoza ima indolentan tijek i često ostaje klinički neotkrivena. Prikazana je pedesetogodišnja bolesnica liječena intermitentno glukokortikoidima po pulmologu zbog sarkoidoze pluća tijekom 4 godine, kod koje se uglavnom pratila stacionarna medijastinalna limfadenopatija bez ekstrapulmonalnih manifestacija bolesti. Osam mjeseci prije prijema, bolesnica se prezentirala intermitentnim epizodama febriliteta, lošijim općim stanjem uz slabost i malaksalost, edemima nogu, povremenim konjunktivitisima i mršavljenjem. Prilikom prijema u nalazima je zabilježena akutna bubrežna insufi cijencija uz ubrzanu sedimentaciju, hiperkalcemiju i urednu vrijednost angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), izražena poliklonska hipergamaglobulinemija te odsutnost hiperkalcijurije. Radiološki je nalaz na plućima bio stacionaran. Daljnjom obradom isključena je tuberkuloza, septično zbivanje, endokarditis, limfoproliferativna bolest, monoklonska gamapatija, primarni i sekundarni hiperparatireoidizam i okultna neoplazma. Bolesnica je liječena empirijskom antibiotskom terapijom te simptomatski, uz postupni pad kalcemije bez značajnog poboljšanja bubrežne funkcije. Kontrolni nalazi pokazali su porast ACE. S obzirom na izostanak aktivnosti sarkoidoze na plućima te pogoršanu renalnu funkciju, učinjena je biopsija bubrega kojom se verificirala bubrežna sarkoidoza. Uz započetu terapiju metilprednizolonom i azatioprinom dolazi do brzog oporavka bubrežne funkcije uz pad vrijednosti kreatinina i ACE. Neliječena sarkoidoza bubrega je uglavnom indolentnog tijeka, ali može dovesti do akutnog ili kroničnog bubrežnog zatajenja. Mislimo da je u bolesnika sa sarkoidozom i težom renalnom insufi cijencijom korisno učiniti biopsiju bubrega radi definitivnog razjašnjavanja etiologije i odabira optimalnog terapijskog pristupa.

Broj posjeta: 5

Uredi