RITUXIMAB (MABTHERA®) - TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS WITH INADEQUATE RESPONSE TO TNF INHIBITORS - WHEN TO CHANGE THERAPY?

Broj: 2, 2008 Rubrika: Sponzorirano priopćenje Autori: Jadranka Morović-Vergles

B stanice imaju važnu ulogu u patogenezi reumatoidnog artritisa (RA). U posljednje vrijeme, u RA se primjenjuju biološki lijekovi koji su usmjereni na B limfocite kao ciljne stanice. Prvi iz ove skupine lijekova koji je u kliničkoj primjeni bio je rituximab (RTX). U 25 do 40% bolesnika liječenih s anti TNFα lijekovima ne postiže se adekvatan odgovor. Neadekvatno (neučinkovito) liječenje jest ako u bolesnika s RA ne postignemo remisiju, odnosno nisku aktivnost bolesti. Koje su daljnje opcije liječenja tih bolesnika? Primjena drugog anti-TNFα lijeka ili započinjanje liječenja biološkim lijekom koji ima različit mehanizam djelovanja. Liječenje s rituksimabom bolesnika s RA s perzistentnom aktivnom bolesti unatoč primjeni anti-TNFα lijeka može biti učinkovitije nego liječenje drugim anti-TNFα lijekom.

B cells play a critical role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. Recently, a number of biological agents that target B cells have been tested as therapies for these conditions. Of this group of agents, the first in clinical use has been rituximab, a chimeric monoclonal antibody that depletes B cells by binding to the CD20 cell-surface antigen. 25-40% of patients treated with a TNF inhibitor fail to achieve adequate response. A treatment response is inadequate if low disease activity or remission is not achieved. Treatment of patients with inadequate response to TNF inhibitors represents a challenge. What are the options? Switch to another anti-TNFα agent or initiate treatment with a biological agent with a different mechanism of action? In patients with persistent active disease despite anti-TNFα therapy, treatment with rituximab may be more effective than switching to another anti-TNFα.

Broj posjeta: 6

Uredi