POLYMYALGIA RHEUMATICA

Broj: 2, 2008 Rubrika: Uvodno predavanje Autori: Mirna Sentić, Mislav Cerovec, Branimir Anić

U radu su prikazani etiologija i patogeneza, epidemiologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i terapija reumatske polimialgije.

The etiology, patogenesis, epidemiology, clinical picture, diagnosis, diferential diagnosis and treatment of polymyalgia reumatica are presented.

Broj posjeta: 11

Uredi