THE DISTRIBUTION OF HLA ALLELES CLASS I AND CLASS II AMONG PATIENTES WITH PSORIATIC ARTHRITIS IN CROATIA

Broj: 1, 2004 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Zorana Grubić, Porin Perić, Esma Čečuk-Jeličić, Renata Žunec, Božidar Ćurković, Vesna Kerhin-Brkljačić

Cilj ovog rada bio je istražiti raspodjelu alela lokusa HLA-A, -B, -Cw i DRB1 među bolesnicima s psorijatičnim artritisom (PsA) u Hrvatskoj. DNA, izolirana iz uzorka periferne krvi 58 bolesnika (28 muškaraca i 30 žena) i 157 kontrolnih osoba, testirana je metodom lančane reakcije polimerazom i primerima specifičnih sekvenci (PCR-SSP) za polimorfizam navedenih lokusa HLA. Najjaču povezanost s PsA među hrvatskim bolesnicima pokazali su aleli lokusa HLA-B (B*39 i B*57), dok su aleli B*27 i B*13 pokazali povišenu učestalost samo prije korekcije p vrijednosti. Povišena zastupljenost alela Cw*02, te alela DRB1*16 posljedica je neravnoteže udruživanja tih alela s alelima lokusa HLA-B koji su povezani s PsA u Hrvatskoj. Među bolesnicima je smanjena zastupljenost alela B*0702, B*18 i B*38.

The aim of the present study was to analyze the distribution of HLA-A, -B, -Cw, and -DRB1 alleles among patients with psoriatic arthritis (PsA) in Croatia. DNA was isolated from peripheral blood of 58 PsA patients (28 male and 30 female) and tested by PCRSSP (Polymerase Chain Reaction – Sequence Specific Primers) method for polymorphism of the above mentioned HLA loci. The strongest association between psoriatic arthritis and HLA in the Croatian population was observed for alleles at HLA-B locus (B*39 and B*57), while the association of B*27 and B*13 alleles with PsA reached signifi cance only before correction of p value with the number of tested alleles. Higher frequency of Cw*02 and DRB1*16 alleles is a result of linkage disequilibrium between these alleles and HLA-B alleles associated with PsA in Croatia. We also observed lower frequency of B*0702, B*18 and B*38 alleles in our group of patients.

Broj posjeta: 3

Uredi