NSAID PRESCRIPTION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND CARDIOVASCULAR DISEASE

Broj: 1, 2006 Rubrika: Stručni rad Autori: Rajko Pavlović, Božidar Ćurković, Đurđica Babić-Naglić, Tatjana Kehler

Nesteroidni antireumatici su najpropisivaniji lijekovi u reumatskim bolestima. Pouzdano su djelotvorni analgetici i protuupalni lijekovi ali njihova primjena može biti povezana s gastrointestinalnim i kardiovaskularnim nuspojavama. I dok je rizik za nastanak gastrointestinalnih nuspojava općenito prihvaćen o mogućim štetnim kardiovaskularnim događajima još nemamo konsenzusa. Jesu li rasprave o kardiovaskularnim štetnim događajima pri primjeni nesteroidnih antireumatika utjecale na njihovo propisivanje u realnom životu? Podaci o uzimanju ne selektivnih nesteroidnih antireumatika u 201 bolesnika s reumatoidnim artritisom pokazuju da je propisivanje ostalo nepromijenjeno i da više od 2/3 bolesnika usprkos prisustva etablirane kardiovaskularne bolesti uzima nesteroidne antireumatike.

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the first choice in the tretment of rheumatic diseases. Nonsteroidal-antiinflammatory drugs show high efficacy, but they could be responsible for gastrointestinal and cardiovascular adverse events. When the gastrointestinal risk is generally accepted, cardiovascular risk is still without consensus. Did the discussion about potential cardiovascular risk with nonsteroidal anti-inflammatory drugs influenced their prescription in real life? Data on 201 patients with rheumatoid arthritis show that the prescription of nonselective, nonsteroidal anti inflammatory drugs remain unchanged. More than two third of the patients use nonsteroidal anti-inflammatory drugs despite they have established cardiovascular disease.

Broj posjeta: 2

Uredi