Probiotic VSL-3 as adjuvant therapy in patients with undifferentiated spondyloartrhritis

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Mandica Vidović, Marija Perica, Lovro Lamo,t Maja Zaninović, Lana Tambić Bukovac, Miroslav Harjaček

Fekalni kalprotektin (FK), neutrofi lni protein pripadnik skupine proteina S100 sve se češće koristi u kliničkoj praksi kao pokazatelj crijevne upale. Povišene vrijednosti FK nastaju zbog migracije neutrofila u lumen crijeva kroz upaljenu mukozu. S obzirom da je subklinički oblik upale prisutan u crijevima bolesnika s spondiloartritisom, FK se nameće kao potencijalni, neinvazivni biomarker upale. Uzimanje probiotika VSL-3 utječe na vrijednosti kalprotektina u stolici, pridonoseći remisiji bolesnika s upalnom bolesti crijeva. Postavlja se pitanje djelotvornosti istog probiotika u smanjivanju aktivnosti bolesti u bolesnika s nediferenciranim spondiloartritisom. U 16 bolesnika s postavljenom dijagnozom juvenilnog spondiloartritisa (eng. Enthesitis Related Arthritis – ERA) prema ILAR kriterijima, a kojima je izmjerena povišena vrijednost kalprotektina u stolici, uveden je probiotik VSL-3 kao adjuvantna terapija. Bolesnici su primali standardnu terapiju nesteroidnim proutupalnim lijekovima i lijekovima koji modifi ciraju tijek bolesti, dok su četiri bolesnika primala i biološku terapiju (2 adalimumab, 2 infliximab). Nitko od bolesnika nije imao gastrointestinalne tegobe koje bi govorile u prilog upalnoj bolesti crijeva. Kako bi se pratila aktivnosti bolesti, svi su bolesnici ispunili BASFI i BASDAI upitnike te su izmjerene vrijednosti SE, CRP-a i FK (metodom Calprest ELISA) u tri navrata; pri uključenju u studiju, nakon mjesec te nakon 3 mjeseca uzimanja probiotika VSL-3. Srednja vrijednost FK pri uključivanju u studiju bila je 52,32±11,22 mg/kg (normalne vrijednosti <50 mg/kg). Tri mjeseca po završetku uzimanja VSL-3 izmjeren je značajan pad vrijednosti FK (15,68±8,32 mg/kg, p<0,05). Tijekom oba kontrolna pregleda koja su učinjena svim bolesnicima, zamijećeno je značajno smanjenje BASFI i BASDAI indeksa (p<0,01 za oba indeksa). Probiotik VSL-3 se sve češće opisuje kao učinkovita adjuvantna terapija u bolesnika s upalnom bolesti crijeva, no utjecaj probiotika na aktivnost bolesti u bolesnika s nediferenciranim spondiloartritisom dosada nije istražena. Naši preliminarni rezultati pokazuju da uzimanje VSL-3 probiotika uz standardnu antireumatsku terapiju smanjuje aktivnost bolesti i poboljšavaju kliničko stanje bolesnika s ERA. Za potvrdu rezultata potrebno provesti
istraživanjena na većom uzorku bolesnika s ERA.

Broj posjeta: 5

Uredi