Patient’s preparations and expectations from the outpatient visit to rheumatologist

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Jadranka Delija, Đurđica Marinac

Većina bolesnika reumatološki pregled doživljava kratkim, a naročit problem predstavlja ograničen broj reumatoloških vizita obzirom na mali broj reumatologa u Hrvatskoj. U ovim okolnostima nužno je maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno u reumatološkoj ambulanti. Pri tome uz liječnika sve značajniju ulogu preuzima reumatološka sestra. Brojna su očekivanja bolesnika s kroničnom bolešću usmjerena k reumatološkoj sestri. Prije svega je nužno da ona, kao i liječnik, procijeni razinu bolesnikova razumijevanja kako bi sve date upute bile ispravno shvaćene. Bolesnik će sestri lakše protumačiti vlastita očekivanja vezana uz pregled, dosadašnji tijek obrade i liječenja. Ona će, potom, izvršiti procjenu stanja i primijeniti instrumente praćenja ovisno o bolesti. Od reumatološkog tima očekuju se razni oblici edukacije (pisani, usmeni, praktični) kako bi se shvatili modaliteti liječenja što podiže motiviranost u liječenju. Poželjno je u uključivanje obitelji u program liječenja i podrške kroničnom bolesniku čime bi također trebao upravljati ili barem moderirati reumatološki tim. Edukacija bolesnika trebala bi biti postupna i ustrajna. Velika količina novih informacija odjednom ne dopire u stvarnosti do bolesnika i nije iskoristiva. Važno je da se u kontaktu liječnik-bolesnik i sestra-bolesnik koristi jednostavan i lako razumljiv jezik sa što manje stručnog nazivlja. Taj način komunikacije bolesnicima je jasniji, a bolesnik je uz njega suradljiviji što je preduvjet uspjeha svakog liječenja. Unatoč ponekad teškoj situaciji u kojoj se nalaze, bolesnici cijene iskren pristup bez lažnih nada i nerealnih očekivanja glede svoga ishoda. I teške vijesti lakše je podnijeti ako su prenesene prijateljskim, strpljivim i mirnim tonom. Pri kraju pregleda potrebno je još jednom istaknuti najvažnije točke buduće strategije. To će bolesnici najlakše zapamtiti što dokazano povećava ustrajnost u liječenju. Na posljetku, bilo bi korisno istaknuti ciljeve i zadatke koji se stavljaju pred bolesnika i u kojem vremenskom okviru. Usvajanje navedenih postavki unaprijedilo bi skrb o reumatološkim bolesnicima.

Broj posjeta: 3

Uredi