The application of parathyroid hormone in the treatment of osteoporosis caused by glucocorticoid therapy

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Perinka Dabić, Ivanka Jakovac

Osteoporoza je koštani poremećaj u kojem je poremećena mikroarhitektura kostiju, smanjena čvrstoća kosti i povećan rizik za prijelom. Glukokortikoidi (GK) su lijekovi koji najčešće prouzročuju osteoporozu. GK osteoporoza se često pojavljuje i u nekih bolesti (diabetes mellitus, reumatoidni artritis, ankilozantni spondilitis, hipotireoza, maligne bolesti, KOPB, astma, bolesti probavnog trakta – malopsorcija). Dijagnosticiranje osteoporoze postižemo anamnezom, fi zikalnim pregledom, laboratorijskim pretragama i slikovnim metodama. Liječenje osteoporoze možemo postići per os terapijom i u obliku s. c. injekcije paratiroidnog hormona (kod višestrukih prijeloma). Preporučena doza lijeka je 20 mikrograma(μg)/80 mikrolitara. Daje se jedanput na dan, a primjenjuje se supkutanom injekcijom u bedro/abdomen. Jedna ampula traje 28 dana/24 mjeseca. Prehrana bolesnika oboljelih od osteoporoze trebala bi biti bogata mlijekom i mliječnim proizvodima. U svemu ovome vrlo važnu ulogu ima medicinska sestra koja sudjeluje u dijagnosticiranju bolesti, educiranju bolesnika/bolesnikove obitelji o pravilnoj uporabi i samostalnom davanju terapije.

Broj posjeta: 5

Uredi