REVIEW OF ULTRASOUND FINDINGS AND THE EFFICACY OF PHYSICAL THERAPY IN PATIENTS WITH SPRAINED ANKLE

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Sonja Muraja, Branko Markulinčić

Cilj ovog ispitivanja bio je prikazati ultrazvučne nalaze i učinkovitost fizikalne terapije u bolesnika liječenih zbog uganuća gležnja U studiju je uključeno 50 ispitanika (22 muškarca i 28 žena) prosječne dobi 35 godina koji su liječeni zbog distorzije gležnja. Prosječno trajanje liječenja iznosilo je 15 dana. Prije početka fizikalne terapije svim ispitanicima učinjen je ultrazvučni pregled gležnja aparatom Shimatzu 2200 i linearnom ultrazvučnom sondom frekvencije 8,5- 10 MHz. Svi bolesnici provodili su kineziterapiju uz prethodnu kriomasažu gležnja te 30 minutnu niskofrekventnu eletromagnetoterapiju. Parametri praćenja bili su opseg pokreta u gornjem i donjem nožnom zglobu, oteklina te funkcionalni indeks FAOS. Sva mjerenja učinjena su prije početka i nakon završene fizikalne terapije. Najčešći ultrazvučni nalaz prisutan u 26 ispitanika bio je tendinitis peronealnih tetiva, kod 13 bolesnika prikazan je tendinitis m. tibialis posteriora i m. flexor digitorum longusa, a u 3 bolesnika postojala je ganglion cista stražnjeg zglobnog recesusa. Kod 3 ispitanika postojao je tendinitis m. extensor digitorum, a u 5 bolesnika postojale su tetivne rupture (1 parcijalna ruptura m. peroneus brevisa, 1 parcijalna i 1 kompletna ruptura Ahilove tetive). Kod 45 bolesnika postojala je oteklina zgloba, no u samo 6 je postojao zglobni izljev, dok su ostali imali oteklinu periartikularnih struktura. Statistička analiza provedena je t-testom, a svi promatrani klinički parametri pokazali su značajno poboljšanje uz razinu značajnosti p = 0,001. Fizikalna terapija je učinkovita u liječenju uganuća gležnja. Najčešće su pri uganuću gležnja ozlijeđene peronealne tetive, a zglobni izljev je rijetko prisutan. Postojanje tetivnih ruptura i prisutnost zglobnog izljeva znatno utječu na dužinu trajanja liječenja.

Broj posjeta: 5

Uredi