Early diagnosis and treatment of microscopic polyangiitis preserves the function of the affected organ

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Anamarija Sutić, Ana Gudelj Gračanin, Melanie-Ivana Čulo, Jadranka Morović-Vergles

Mikroskopski poliangiitis (MPA) ubrajamo u skupinu sistemskih vakulitisa udruženih s antineutrofi lnim citoplazmatskim protutijelima (ANCA). Primarno je povezan s ANCA usmjerenim na mijeloperoksidazu (pANCA). Najčešće se javlja u starijoj populaciji, podjednako u oba spola. Bolesnici se obično prezentiraju vrućicom, migrirajućim artralgijama, slabošću i gubitkom na tjelesnoj težini, a navedeni simptomi mogu potrajati i nekoliko mjeseci prije vidljivog zahvaćanja određenog organa. U radu smo prikazali dvije bolesnice s MPA u kojih je zahvaćenost bubrega i pluća bila zajednička manifestacija bolesti. Sedamdesetdvogodišnja bolesnica koja je u vanjskoj ustanovi liječena zbog seronegativnog reumatoidnog artritisa, primljena je u Kliniku zbog progresivnog oštećenja bubrežne funkcije uz napredujuću zaduhu, artralgija i gubitka na tjelesnoj težini. MSCT-om je utvrđena pluć-
na fi broza uz laboratorijski nalaz visokih p-ANCA. Zbog bubrežnog zatajivanja učinjena je biopsija bubrega. Patohistološki je utvrđen difuzni glomerulonefritis pauciimunog tipa te je dijagnosticiran MPA. Započeto je liječenje ciklofosfamidom i glukokortikoidima uz značajan klinički boljitak i oporavak bubrežne funkcije. Šezdesetdvogodišnja bolesnica koja je zbog aktivnog sedimenta urina (>100 eritrocita u vidnom polju) pod sumnjom na akutnu upalu ambulantno liječena antibioticima, primljena je u jedinicu intenzivnog liječenja zbog teške respiratorne insufi cijencije, makrohematurije i zatajenja bubrežne funkcije. Transbronhalna biopsija pluća nije uspjela, a patohistološkim pregledom bioptata bubrega dijagnosticiran je fokalni glomerulonefritis pauci-imunog tipa te visok titar p-ANCA protutijela i dijagnosticiran MPA. Tijekom dijagnostičkog postupka započeto je liječenje glukokortikoidima i ciklofosfamidom peros, a po patohistološkom nalazu bioptata bubrega pulsnim dozama ciklofosfamida uz nastavak glukokortikoida peroralno. Na primjenjenu terapiju došlo je do oporavka respiracijske i bubrežne funkcije. Prikazali smo dvije bolesnice u kojih je pravovremena dijagnoza MPA uz promptno liječenje dovela do potpunog oporavka bubrežne funkcije i kliničke remisije.

Broj posjeta: 3

Uredi