Relationship between vitamin D status and bone mineral density in Croatian postmenopausal women

Broj: 1, 2013 Rubrika: Znanstveni rad Autori: Nadica Laktašić-Žerjavić, Krešimir Rukavina, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Branimir Anić, Dragica Soldo-Jureša

Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost statusa vitamina D, izraženog kroz koncentraciju 25-hidroksivitamina D (25(OH)D), s mineralnom gustoćom kosti (BMD) u hrvatskih žena u postmenopauzi. Istraživanjem su obuhvaćene 194 ispitanice u postmenopauzi dobi 50 i više godina kojima je određena serumska koncentracija 25(OH)D i izmjerena BMD uz pomoć X-zraka dvostruke prodornosti (DXA) na kuku i slabinskoj kralježnici. Prosječna dob ispitanica iznosila je 60,6 godina, prosječno trajanje menopauze iznosilo je 11,4 godine. U 13,9 % ispitanica utvrđena je osteoporoza. Prosječna koncentracija 25(OH)D iznosila je 49,1 nmol/L (±17,1 SD). Prevalencija teškog deficita 25(OH)D bila je veća u ispitanica s osteoporozom u odnosu na ispitanice s urednom BMD (<30 nmol/L; 29,6 % vs. 9,8 %). Koncentracija 25(OH)D bila je statistički značajno i pozitivno povezana s BMD izmjerenom ukupno na kuku (r=0,18; p=0,026) i vratu bedrene kosti (r=0,15; p<0,001). Rezultati ukazuju na značajnu i pozitivnu povezanost koncentracije vitamina D i BMD na kuku u hrvatskih žena u postmenopauzi.

The aim of the study was to investigate correlation of vitamin D status meassured as 25-hydoxyvitamin D (25(OH)D) concentration with bone mineral density (BMD) in Croatian postmenopausal women. Th is study was based on the sample of 194 adult, postmenopausal women aged 50 years or over from Croatia. Assessment of 25(OH)D concentration and BMD by dual-energy xray absorptiometry (DXA) was performed to all participants. The average age of the participants in this study was 60.6 years. The average menopause duration was 11.4 years. Among the included participants only 13.9 % of women complied with diagnostic criteria for osteoporosis. Mean serum concentration of 25(OH)D was 49.1 nmol/L (±17.1 SD). The prevalence of severe vitamin D deficiency was significantly higher in participants with osteoporosis compared with participants with normal BMD (<30 nmol/L; 29.6 % vs. 9.8 %). Correlation between serum 25(OH)D concentration and BMD was significant and positive at the proximal femur (r=0.18; p=0.026), and at the femoral neck (r=0.15; p<0.001). The results of this study indicate significant and positive correlation between serum 25(OH)D concentration and BMD meassured at the proximal femur and at the femoral neck in Croatian postmenopausal women.

Broj posjeta: 5

Uredi