Bone mineral density disorder in systemic lupus erythematosus

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Ana Gudelj Gračanin, Ivan Marković, Majda Golob, Melanie-Ivana Čulo, Silva Pukšić, Joško Mitrović, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergle

Osobe oboljele od sistemskog eritemskog lupusa imaju povećani rizik razvoja smanjene koštane mase zbog osnovne bolesti ili liječenja iste. Gustoća koštane mase kod 48 bolesnika sa SLE je određivana dvoenergijskom rendgenskom apsorpciometrijom. Gotovo svi bolesnici (47 od 48) su bili na glukokortikoidnoj terapiji. Prosječna dob je bila 43,8 godina. Osteoporoza je dijagnosticirana u 20,8 %, a osteopenija u 14,6 % bolesnika. Najduže trajanje SLE zabilježeno je u skupini s osteopenijom (14,1 godina), a najkraće trajanje bolesti u onih s normalnom koštanom gustoćom (5,2 godine). U ispitivanoj skupini bolesnika sa SLE dob i glukokortikoidna terapija su glavni rizični čimbenici za razvoj smanjene koštane gustoće. Nužno je pravodobno početi prevenciju i liječenje smanjene koštane gustoće kod SLE.

Broj posjeta: 3

Uredi