PATHOGENESIS OF POLYMYOSITIS AND DERMATOMYOSITIS

Broj: 2, 2012 Rubrika: Stručni rad Autori: Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović

Idiopatske upalne miopatije, koje uobičajeno nazivamo miozitisi, heterogena su skupina bolesti od koji su polimiozitis i dermatomiozitis najpoznatije. Ova heterogena skupina kroničnih poremećaja dijeli zajedničko kliničko obilježje slabost proksimalnih mišića i, u tipičnim slučajevima, histološki nalaz nakupina upalnih stanica u mišićnom tkivu. Četiri su glavna tipa idiopatskih upalnih miopatija: dermatomiozitis, polimiozitis, miozitis inkluzijskih tjelešaca i imunosno-posredovane nekrotizirajuće miopatije (autoimune nekrotizirajuće miopatije). Kliničke i histopatološke različitosti među njima upućuju na različite patogenetske procese.

The idiopathic inflammatory myopathies, collectively called myositis, are a heterogeneous group of diseases of which polymyositis and dermatomyositis are the best known. These heterogeneous group of chronic disordes sharing the clinical symptom of muscle weakness and, in typical cases, inflammatory cell infiltrates in muscle tissue. There are four major types of idiopathic inflammatory myopathies: dermatomyositis, polymyositis, inclusion body myositis and immune-mediated necrotizing myopathies (autoimmune necrotizing myopathies). Clinical and histopatological distinctions between these conditions suggest that different pathogenic processes underline each of the inflammatory myopathies.

Broj posjeta: 8

Uredi