Osteoporosis and the role of nurse in patient education

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Jasminka Godinić, Josipa Kaurić

Osteoporoza je bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kostiju i poremećene arhitekture kosti, zbog čega su bolesnici skloni prijelomima. Bolest je češća u žena i to napose u menopauzi. Tipični osteoporotski prijelomi su oni vrata femura, kralješka i distalnog dijela podlaktice. Prevencija i liječenje osteoporoze obuhvaća opće mjere, osnovno liječenje (dovoljan unos kalcija i D vitamina), a specifi čno liječenje
se odnosi na primjenu lijekova. Jedna od važnih odrednica uspješnosti liječenja osteoporoze je pravilna i redovita primjena lijekova. Najčešće propisivani lijekovi za liječenje osteoporoze su oni koji smanjuju razgradnju kosti (antiresorptivni lijekovi), a lijekovi koji se propisuju samo bolesnicima s dvije ili više osteoporotskih prijeloma su oni koji izgrađuju kost (osteoanabolici). Da bi se postigao optimalan učinak liječenja, bolesnik mora shvatiti važnost redovite i pravilne primjene lijeka. U tome je ključna uloga medicinske sestre, koja mora educirati bolesnika o važnosti prevencije osteoporoze i osteoporotskih fraktura, pravilnoj prehrani, odgovarajućoj fi zičkoj aktivnosti i pravilnoj primjeni lijeka. Preduvjet za to je dobra edukacija same medicinske sestre te pravilan pristup svakom bolesniku pojedinačno.

Broj posjeta: 24

Uredi