Broj: 1, 2011 Rubrika: Vijesti Autori: 

Mr.sc. Nadica Laktašić Žerjavić, liječnica specijalist fizijatar iz Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb, obranila je 22. prosinca 2010. na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci doktorsku disertaciju “Povezanost tjelesne sposobnosti s koncentracijom vitamina D u krvi i utjecaj na koštanu mineralnu gustoću u žena u postmenopauzi”. Time je stekla stupanj doktora znanosti biomedicine i zdravstva, interne medicine na istome Fakultetu. Mentor je bio prof.dr.sc. Mirko Koršić. Prim.mr.sc. Porin Perić, liječnik specijalist fi zijatar iz Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBCa Zagreb, obranio je 10. veljače 2011. na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju “Patološke promjene ramenoga zgloba u ranoj fazi reumatoidnog artritisa prikazane primjenom ultrazvuka, magnetske rezonancije i Power Dopplera”. Mentor je bio prof.dr.sc. Nikola Čičak, a u komisiji za obranu bili su prof.dr.sc. Nada Čikeš, predsjednica i članovi prof.dr.sc. Božidar Ćurković i doc.dr.sc. Domagoj Delimar. Čestitamo novim doktorima znanosti!

Broj posjeta: 2

Uredi