OXYCODONE: A STRONG OPIOID IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTHRITIS

Broj: 2, 2006 Rubrika: Sponzorirano predavanje Autori: Simeon Grazio, Branimir Anić, Marinko Bilušić

Smanjenje boli je vrlo važan dio liječenja reumatoloških bolesnika. Peroralni proizvodi s kontroliranim otpuštanjem omogućuju bolesnicima bolju kontrolu boli zbog pogodnijeg doziranja i održane koncentracije u krvi. U studijama je dokazano da je jaki opioid, oksikodon učinkovit u smanjenju umjerene do jake perzistirajuće boli u bolesnika s degenerativnim i upalnim reumatskim bolestima. Osim značajne kontrole boli i bolje fizičke funkcije, oksikodon s kontroliranim otpuštanjem je poboljšao podnošenje boli u bolesnika s osteoartritisom.

Reducing pain is a major goal in treating patients with arthritis. Oral controlled-release opioid products enable patients to better maintain pain control due to convenient dosing intervals and sustained blood concentration. Oxycodone is a strong opioid that has proved to be effi – cacious in analgesic studies of persistent moderate to severe pain in patients with degenerative and inflammatory rheumatic diseases. Beyond significant pain control and better physical function, controlled-release oxycodone improved coping with pain in patients with osteoarthritis.

Broj posjeta: 1

Uredi