NEW AND EMERGING DRUGS FOR URIC ARTHRITIS

Broj: 2, 2012 Rubrika: Stručni rad Autori: Simeon Grazio

Urični artritis je jedan od najčešćih oblika artritisa u razvijenim zemljama. Unatoč tome čini se da je njegovo liječenje loše prvenstveno zbog ograničenja u medikamentoznom liječenju, nedostatku široko prihvaćenih strategija liječenja i podcjenjivanju važnosti same bolesti. Značajna proporcija napose starijih bolesnika s uričnim artritisom nemaju dobar odgovor ili ne podnose primjenu dostupnih lijekova. Svjedoci smo porasta prevalencije uričnog artritisa i napretka u razumijevanju njegove patofiziologije što je oboje doprinijelo povećanju zanimanja znanstvenika i kliničara. U radu su prikazani novi lijekovi za urični artritis, koji djeluju putem različitih mehanizama: antagonisti interleukina (IL)-1 (anakinra, canakinumab, rilonacept) prekidaju simptome akutnog uričnog artritis, febuksostat je novi selektivni inhibitor ksantinoksidaze, poli(etilen) glikol-urikaza je nedavno razvijeni urikolitik, kao i nekoliko novih urikozurika. Skupa s konceptom “liječenje prema cilju” s jasnim ciljnim vrijednostima serumskih urata, navedeni novi lijekovi će pomoći u skrbi za bolesnike s uričnim artritisom.

Gout is one of the most common forms of arthritis in the developed countries. Nevertheless, it is poorly managed mainly due to limited options in drug treatment, lack of widely accepted treatment strategies and underestimation of the importance of the disease. A significant proportion of especially elderly patients with gout are either unresponsive to or intolerant of the use of currently available medications. In the past decade we are witnessing the rise in gout prevalence and improvement in our understanding of its pathophysiology which both leaded to resurgence in scientist and clinician interest. Herewith are presented new medications for gout that act through different mechanism: anti-interleukin (IL)-1 drugs (anakinra, canakinumab, rilonacept) terminate the symptoms of acute gouty arthritis, febuxostat is a new selective xanthine oxidase inhibitor, poly(ethylene) glycol-uricase is a recently developed uricolytic as well as some new uricosuric agents. These innovatory drugs alongside with the concept of treat-to- target, with clear serum urate cut off, will help in the management of patients with gout.

Broj posjeta: 4

Uredi