The most frequent childhood vasculitides

Broj: 2, 2013 Rubrika: Stručni rad Autori: Miroslav Harjaček

Vaskulitisi u dječjoj dobi predstavljaju izazov za pedijatrijske reumatologe zbog raznolikosti kliničke prezentacije i sistemske prirode bolesti. Vaskulitisi nerijetko zahtjevaju multidisciplinski pristup više specijalista; reumatologa, dermatologa, kardiologa, nefrologa, neurologa i gastroenterologa. Vaskulitis definiramo prisustvom upale u zidu krvnih žila. Lokalizacija krvnih žila, veličina krvnih žila, obim ozljede žilja, te patohistološki nalaz određuju fenotip i težinu bolesti. U radu će se raspravljati o klasifikaciji i glavnim obilježjima vaskultisa dječje dobi, a detaljnije će biti razrađene dva najčešća oblika: Henoch-Schönleinova purpura i Kawasakijeva bolest.

Childhood vasculitis is a challenge for pediatric rheumatologists. It is multisystem in nature and oft en requires integrated care from multiple subspecialties, including rheumatology, dermatology, cardiology, nephrology, neurology, and gastroenterology. Vasculitis is defined as the presence
of inflammation in the blood vessel wall. The site of vessel involvement, size of the affected vessels, extent of vascular injury, and underlying pathology determine the disease phenotype and severity. Th is article explores the classification and general features of pediatric vasculitides, with detailed analisys of the two most common vasculitides: Henoch-Schönlein purpura and Kawasaki disease.

Broj posjeta: 5

Uredi