Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažeci medicinskih sestara Autori: Brankica Rimac

Međunarodna koordinacijska skupina reumatologa i bolesnika pokrenula je inicijativu za donošenje preporuka o suradnji tima koji brine o oboljelom; liječnik i bolesnik. Liječniku i bolesniku nužno je dodati medicinsku sestru, jer to je tim koji se brine o bolesniku, ma gdje bili. Pred cijeli tim se postavlja željeni cilj (“treat-totarget” – T2T). Ostvarivanje cilja moguće je jedino uz dobru suradnju unutar tima, dobru komunikaciji i informiranost. U zajedničkom pristupu terapiji bolesti nužno je informirati bolesnika o mogućim rizicima kao i o prihvaćanju istih te kako ostvariti zadani cilj. Najbolji  rezultati će se postići suradnjom svih članova tima, neizostavna je uloga medicinske sestre jer će se ona najčešće naći u ulozi medijatora, odnosno nalazi se između liječnika i bolesnika. Znanje, iskustvo i usmjerenost bolesniku uvelike pridonose uspjehu liječenja. Koliko je važno odrediti pravi lijek, toliko je važno objasniti bolesniku način, vrijeme, kao i uzimanje propisane doze lijeka, ali i istaknuti pozitivno mišljenje i osnažiti vjeru u ono što se radi. Tijekom treninga uče se i osvježuju ranije naučene vještine komuniciranja s bolesnicima, usmjerene prema zajedničkom cilju – remisiji bolesti i povratku u socijalnu sredinu, radno mjesto… Uloga medicinske sestre i na ranijem treningu bila je dobro prihvaćena iako su medicinske sestre bile u manjini. Usvajanjem novih vještina “treneri” će svoja znanja podijeliti sa svojim kolegama i kolegicama tijekom 2013. godine.

Broj posjeta: 3

Uredi