Do we pay enough attention to neuropathic component in knee osteoarthritis pain?

Broj: 2, 2014 Rubrika: Sažetak Autori: Majda Golob, Neno Zovko, Davorin Šakić, Jadranka Morović-Vergles

Dominantan simptom osteoartritisa koljena je bol koja nepravodobno prepoznata i liječena u dijelu bolesnika prelazi u sindrom kronične boli. Patofiziološki bol u osteoartritisu (OA) čini nociceptivna i neuropatska komponenta. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi udio bolesnika s OA koljena
koji ima prisutnu neuropatsku komponentu boli. U istraživanje su bila uključena 122 bolesnika (36 muškaraca (29,5 %) i 86 žena (70,5 %)) s OA koljena liječena u ambulanti fizikalne medicine KB Dubrava u trajanju od 12 tjedana. Kao instrument za detekciju neuropatske boli korišten je painDETECT upitnik. Istraživanje je pokazalo da najmanje 14,8 % uključenih bolesnika ima, a 24,6 % bolesnika možda ima prisutnu komponentu neuropatske boli. Prepoznavanje bolesnika s neuropatskom boli kao posebne skupine među oboljelima od OA omogućilo bi njihovo učinkovitije liječenje.

Broj posjeta: 9

Uredi