BONE MINERAL DENSITY AND LOW ESTROGEN LEVELS IN MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL FEMALES

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Ganimete Minci-Bejtullahu, Sylejman Rexhepi, Violete Lokaj-Berisha, Besa Gacaferri-Lumezi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi, Argjend Tafaj

Koštana mineralna gustoća (BMD) je test koji se odnosi na denzitometriju kostiju. BMD odnosi se na prisutnost ili odutnost koštane mase (osteopenija, osteoporoza) u menopauzi i postmenopauzi žene (1, 2). Estrogeni imaju ključnu ulogu u ženskom tijelu. Starenjem kod žena se proizvodi manje estrogena. To ima utjecaja na smanjenje BMD (3,4). Cilj rada je saznati odnos između BMD i niske razine estrogena tijekom menopauze i postmenopauze u žena. Od ukupnog broja od 80 volontera, 39 žena su pripadale periodu postmenopauze, 22 u periodu menopauze i 19 žena periodu premenopauze, kao kontrolne skupine. Kod svih ispitanih žena određen je BMD (gcm2) mjeren s dual-energy x ray absorptiometry tipa Stratos 800 u Privatnoj Klinici “Reuma” u Prištini. Razina estradiol  (pmmol/l), FSH (IU/l) i LH (IU/l) utvrđenjem antitijela (RIA) metodom je mjeren u Medicinskom Fakultetu u Prištini (5,6). Vremenski okvir istraživanja je bio studeni 2010-studeni 2011. Srednja dob premenopauzalnih žena je 43,47 godina, 51,59 menopauzalnih žena i u postmenopauzalnih ženai 62,52. Prema našim rezultatima: Prosječna vrijednost BMD/ T-score (L) je bio u premenopauzalnih 0,14,u menopauzalnih -1,2, i u menopauzalnih žena -1,72. Minimalne vrijednosti BMD T-score (L) u premenopauzalnih -2,3, dok je maksimalna vrijednost je 1,7. Minimalna vrijednost BMD/ T-score (L) u skupini menopauzalnih žena je -1,3, a najveća vrijednost je 0,7. U postmenopauzalnih žena minimalna vrijednost T-Score (L) -3,6, dok je maksimalna vrijednost je 2,4. Nakon usporedbe srednjih vrijednosti T-score (L) između ispitivanih premenopauzalnih i menopauzi žena, razlika je bila značajna (p <0,01). Također smo dobili značajnu razliku (p <0,01) nakon usporedbe T-Score (L) vrijednosti između ispitivanih premenopauzalnih i postmenopauzalnih žena. Nalazi iz analize podataka u korelaciji su s podacima iz literature (7). Na temelju rezultata koje smo prikupili od naših ispitanih osoba, osteopenija se najčešće otkrije u menopauzalnih žena (u 10 ili 45,5 %), te u postmenopauzalnih žena u 22 ili 56,5 %, u odnosu na kontrolnu skupinu (5,3 %). Prema rezultatima koje smo dobili, prosječna razina estrogena u premenopauzalnih žena je bila: 516,42 pmmol/l, u menopauzalnih žena: 295,05 pmmol/l, a u žena u postmenopauzi: 204,23 pmmol/l. Razlika između dobivenih vrijednosti estrogena u premenopauzalnih i menopausalnih žena (s vjerojatnosti do 95 %) je značajna (p <0,05), dok razlike s vjerojatnošću do 99 % razina estradiola u premenopauzalnih i post menopauzalnih žena je značajna (p <0,01). Razlika u vrijednosti LH dobijena nakon usporedbe između premenopauzalnih i menopauzalnih žena je značajna (p <0,01). Nakon usporedbe vrijednosti FSH u postmenopauzalnih i premenopauzalnih žena zaključili smo značajnu razliku (p <0,01). U našem istraživanju, upoređujući premenopauzalne, menopauzalne i postmenopauzalne žene otkrili smo veću prisutnost osteopenije i osteoporoze u premenopauzalnih žena. Kontinuirani nedostatak estrogena i utice na kontinuirani gubitak koštane mase u starijih žena. Stoga prevencija, rano dijagnosticiranje i liječenje osteoporoze je od velike važnosti.

Broj posjeta: 3

Uredi