INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH (ICF) IN THE MOST IMPORTANT DISEASES AND CONDITIONS OF RHEUMATOLOGY PRACTICE

Broj: 1, 2011 Rubrika: Stručni rad Autori: Simeon Grazio

Mišićnokoštane bolesti i stanja su česta u cijelom svijetu i imaju vrlo veliki negativni učinak na pojedinca i na društvo. Integrativni model, koji se temelji na biopsiho-socijalnom principu, Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, nesposobnosti i zdravlja (ICF) je vrlo korisna za strukturirano identificiranje nesposobnosti u tim stanjima. ICF obuhvaća domene zdravlja i domene koje se odnose na zdravlje: tjelesne funkcije i strukture, aktivnost i sudjelovanje i okolinske čimbenike. U kliničkoj praksi ICF se primjenjuje za ocjenu funkcionalnog stanja, utvrđivanja ciljeva, planiranja i praćenja liječenja, kao i mjerenja ishoda. Njegova uporaba je olakšana ako se koriste aplikacije temeljene na ICF-u, kao što su ICF listovi i ICF sržni setovi. U ovom članku se iznose spoznaje sa stanovišta ICF-a o mišićnokoštanim bolestima i stanjima najvažnijima za reumatološku praksu, a komplementaran je članku istog autora objavljenom u prošlom broju ovog časopisa.

Musculoskeletal conditions are common throughout the world and their impact on individuals and society is enormous. The integrative and bio psycho-socialy based model, the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is highly useful for structuring determinants of disability in these conditions. ICF encompasses health and health-related domains: body functions and structure, activity and participation and environmental factors. In clinical settings ICF is used for functional status assessment, goal setting and treatment planning and monitoring, as well as outcome measurement. In clinical practice the implementation of ICF is facilitated by the use of the ICF-based applications, such as ICF sheets or ICF Core Sets. In this article it is reported on the most important musculoskeletal conditions in rheumatology practice from the point of view of ICF and is complementary to the article by the same author that appeared in the previous issue of this journal.

Broj posjeta: 14

Uredi