Medial and lateral epicondylitides of elbow in the outpatient physiatrist through a year

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Davorin Šakić, Vjekoslava Amerl Šakić, Vesna Potočki, Rukavina Goran Prodanović

Medijalni i lateralni epikondilitis svrtavamo u sindrome prenaprezanja. Često uzrokuju bol i nesposobnost za rad bolesnika, te se zbog toga javljaju liječniku primarne zdravstvene zaštite, fizijataru, ortopedu i reumatologu. U prospektivnoj studiji od 1.1.2012. do 31.12.2012. istražili smo prevalenciju epikondilitisa lakta u 4859 pregleda u jednoj fizijatrijskoj ambulanti KB Dubrava po spolu, dobi, dominantnoj ruci i metodama liječenja kojima je
ispitanik bio podvrgnut. Naročito je utvrđeno korištelje topičkih i sistemskih lijekova, fizikalne terapije i na kraju zadovoljstvo liječenjem prije pregleda fizijatra. Usporedili smo navedene varijable prema vrsti epikondilitisa. Broj epikondlilitisa može biti različit od broja bolesnika, jer isti bolesnik može imati i medijalni i lateralni epikondilitis, odnosno isti / npr. medijalni / epikondilitis na lijevoj i desnoj ruci. U 4 ispitanika je dijagnosticiran obostrani epikondilitis na jednoj ruci. Lateralni epikondilitis na obje ruke istovremeno imalo je 5 ispitanika, a medijalni 2 ispitanika. Stoga smo se odlučili za jedan i to najbolniji kod prvog pregleda epikondilitis kod ukupno 77 ispitanika, 31 muškarca i 46 žena. U ovom istraživanju ustanovili smo prevalenciju lateralnog epikondilitisa od 1,21%, a medijalnog 0,37% pregledanih u 2012. godini. Prevalencija se ne razlikuje po spolu,
dok je u dobi nakon 45. godine veća, te se naši rezlutati ne razlikuju od sličnih u svijetu. U naših ispitanika lateralni epikondilitis je statistički
značajno (p<0,05) češći na dominantnoj ruci, kod starijih od 46 godina, te su nezadovoljniji liječenjem od medijalnog, mada je lateralni znatno češće (p<0,01) liječen fizikalnom terapijom.

Broj posjeta: 4

Uredi