Quantitative analysis of digitopalmar dermatoglyphics in fifty male psoriatic monoarthritis patients

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić

U istraživanju je kvantitativnom dermatoglifskom analizom ispitano 25 varijabli u broju kožnih grebenova na prstima i dlanovima u 50 bolesnika s psorijatičnim monoartritsom: broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim sveukupni njihov broj na pet i deset prstiju, između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na oba dlana, njihov ukupni broj na jednom i oba dlana, kao i atd kutovi na svakom te oba dlana u stupnjevima. Dobiveni podaci su uspoređeni s kontrolnom skupinom od 200 pari otisaka odraslih i fenostipski zdravih muškaraca Zagrebačke regije. Statistički značajne razlike prema
kontroli, t-testom, nađene su u 20 varijabli, u smislu povećanog broja grebenova na svakom od pet prstiju jedne i obje šake zajedno, te triradijusa a-b jednog i drugog dlana, dakle 15, te smanjenog broja grebenova između triradijusa c-d na oba dlana, dakle 2, i povećanih atd kutova u stupnjevima na svakom dlanu te njihovom obostranom zbroju, dakle 3, sve zajedno 20. Iz dobivenog se može zaključiti kako je poligenski sustav u razvoju dermatoglifa na prstima i dlanovima identičan s nekim lokusima za razvoj psorijatičnog artritisa u muškaraca.

Broj posjeta: 3

Uredi