QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIGITOPALMAR DERMATOGLYPHICS IN FIFTY FEMALE PATIENTS WITH PSORIATIC MONOARTHRITIS

Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažetak Autori: Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić

U istraživanju je kvantitativnom analizom dermatoglifa ispitano 25 varijabli u broju grebenova na prstima i dlanovima 50 bolesnica sa psorijatičnim monoartritisom: broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim sveukupni njihov broj na pet i deset prstiju, između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na oba dlana, te njihov sveukupni broj na jednom i oba dlana, i atd kutovi na oba dlana i njihov ukupni broj u stupnjevima. Dobiveni podaci su uspoređeni s kontrolnom skupinom od 200 pari otisaka odraslih i fenotipski zdravih žena Zagrebačke regije. Statistički značajne razlike prema kontroli, t-testom, nađene su u 17 varijabli, smislu povećang broja grebenova: na svih deset prstiju i njihovu zbroju na pet svake šake te na obje šake zajedno, zatim između triradijusa b-c na oba dlana te sveukupnom broju grebenova (od triradijusa a do triradujusa d) na desnom dlanu te smanjenom atd kutu na dlanu lijeve ruke u stupnjevima. Iz dobivenog se dade zaključiti kako je poligenski sustav u razvoju dermatoglifa na prstima i dlanovima identičan s neikm lokusima za razvoj psorijatičnog monoartritisa u žena.

Broj posjeta: 5

Uredi