Broj: 2, 2012 Rubrika: Sažeci medicinskih sestara Autori: Vesna Jedvaj

Kristalični artritisi su skupina bolesti karakterizirana stvaranjem depozita kristala u zglobovima i tkivu oko zglobova. Stvaraju se nakupine kristala urične kiseline – giht , kalcij pirofosfat dihidrata – pseudogiht, CPPDD i kalcij hidroksiapatita – kalcifikacijski tendinitis, HADD. Giht je poremećaj metabolizma aminokiseline purina ili smanjene mogućnosti bubrega da odstrani uričnu kiselinu iz tijela, što rezultira nakupljanjem depozita kristala u zglobnim šupljinama i oko njih, oštećivanjem i upalom istih. Nakupine kristala, kao zadebljanja, tofi , mogu biti i drugdje po tijelu a manifestirati se i kao nefrolitijaza. Pseudogiht je taloženje kristala dovodi do poliartrikularnog artritisa, početak je s upalom jednog zgloba. Zahvaćeni su koljena, kukovi i zapešća a rijetko i kralježnica. Ponekad trauma zgloba s upalom dovodi do chondrokalcinoze. HADD (eng. hydroxyapatite deposite disease) ili “vapnenački tendinitis” je nakupljanje kristala u bilo kojoj tetivi u tijelu, ali najčešće u ramenu. Rameni zglob je bolan, ukočen a bol je najjača na samom ramenu ili iznad ramena. Pri prijemu bolesnika na odjel, sestra ga promatra i razgovara s njim u cilju sakupljanja podataka o tegobama koje ima. Evidentira ih kao sestrinsku anamnezu. Važno je napraviti procjenu vrste i jačine bola po ljestvici za utvrđivanje boli, procijeniti pokretljivost zahvaćenih dijelova tijela i izvršiti kategorizaciju bolesnika. Prema dobivenim podacima pristupa se izradi plana zdravstvene njege tako da kvaliteta bude na najvećoj razini pazeći pritom na sigurnost bolesnika. Liječenje je dugotrajno, bolesti su kronične i često progresivne, plan zdravstvene njege se radi u smislu povećanja kvalitete života i zadovoljstva bolesnika.

Broj posjeta: 2

Uredi