Qualitative analysis of digitopalmar dermatoglyphics in fifty male psoriatic spondylitis patients

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić

U istraživanju su utvrđene relativne frekvencije vrtloga, ulnarnih i radijalih petlji, te lukova na prstima i dlanovima u 50 bolesnika sa psorijatičnim spondilitisom. Na dlanovima se bilježi prisutnost šare u području tenara, II, III i IV interdigitalnom prostoru te hipotenara. Kao kontrolna skupina poslužili su otisci 167 muškaraca stanovnika Zagreba. Na desnoj šaci u odnosu na kontrolu, nađen je smanjen broj vrtloga, smanjen broj ulnarnih petlji na prvom prstu, smanjen broj vrtloga, povećan broj ulnarnih petlji na drugom prstu, smanjen broj vrtloga, i povećan broj ulnarnih petlji na trećem prstu i smanjen broj vrtloga na četvrtom prstu, te smanjen broj vrtloga i povećan broj ulnarnih petlji na petom prstu. Zatim, na lijevoj šaci, smanjen broj vrtloga i povećan broj ulnarnih petlji na prvom prstu, smanjen broj vrtloga na drugom prstu, smanjen broj vrtloga i povećan broj radijalnih petlji na trećem prstu, smanjen broj vrtloga na četvrtom prstu i smanjen broj vrtloga, smanjen broj ulnarnih petlji na petom prstu. Na dlanovima statistički značajne razlike prema kontroli nađene su u području tenara, III i IV interdigitalnog prostora od 0,005, 0,001. Iz toga se dade zaključiti kako dio gena koji utječu na pojavu psorijatičnog spondilitisa u muškaraca prati njihov utjecaj i na izgled dermatoglifskog crteža.

Broj posjeta: 10

Uredi