Comorbidities in patients with rheumatoid arthritis

Broj: 2, 2014 Rubrika: Pregledni rad Autori: Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles

Komorbiditet u bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA) otežava i/ili ograničava liječenje primarne bolesti te negativno utječe na cjelokupnu kvalitetu života bolesnika, kao i na ishode bolesti. Kardiovaskularni komorbiditet vodeći je uzrok povećanog mortaliteta u ovih bolesnika i do dva puta je veći u odnosu na opću populaciju. Povišenom mortalitetu pridonose i infekcije, plućna bolest i malignomi dok kroničan umor, depresija i osteoporoza pridonose smanjenoj kvaliteti života. Osim adekvatnog liječenja reumatoidnog artritisa (postizanje remisije ili najmanje niske aktivnosti bolesti) u svakodnevnom kliničkom radu potrebno je činiti i probir na komorbiditete koji su vrlo česti i s primarnom bolesti kompleksno uzročno-posljedično povezani. Takav pristup omogućuje bolju kvalitetu života i u konačnici ishod u bolesnika s reumatoidnim artritisom i komorbiditetom.

Comorbidity in rheumatoid arthritis (RA) patients significantly impairs and limits management of primary disease, decreases general quality of life, and worsens outcomes. Cardiovascular comorbidity is the leading cause of excess mortality in RA patients, which is up to two times higher compared to the general population. Infections, pulmonary disease and malignant diseases also contribute to excess mortality, while fatigue, depression
and osteoporosis are related to decreased quality of life. Adequate management of RA patients should therefore, besides tight control of disease activity, also include comorbidity screening and management. Th is approach should improve both RA and comorbidity related outcomes.

Broj posjeta: 4

Uredi