Broj: 1, 2011 Rubrika: Iz rada Hrvatskog reumatološkog društva Autori: 

Dana 12. svibnja 2010. u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu, održan je plenarni sastanak Društva, na kojemu je prof.dr.sc. Simeon Grazio govorio o smjernicama za liječenje osteoartritisa, a dr. Silva Pukšić (KB “Dubrava”) o metotreksatu. Dana 2. prosinca 2010. u Zboru je na plenarnom sastanku dr.sc. Irena Hrstić iz KBC-a Zagreb, Rebro održala je zanimljivo izlaganje o A, B i C hepatitisu i biološkoj terapiji. Na plenarnom sastanku održanom 17. ožujka 2011. u Zboru mr.sc. Frane Grubišić je govorio o kvaliteti života bolesnika s upalnim reumatskim bolestima, a dr.sc. Nadica Laktašić-Žerjavić o D-vitaminu, biološkim učincima, prevalenciji nedostatka i preporukama za nadoknadu. Dana 16. svibnja 2011. održan je plenarni sastanak na kojemu je doc. Sanja Popović-Grle govorila o kliničkoj interpretaciji Kvantiferonskog testa na tuberkulozu. Sva predavanja izazvala su živu raspravu.

Broj posjeta: 7

Uredi