IBANDRONATE

Broj: 2, 2006 Rubrika: Sponzorirano predavanje Autori: Đurđica Babić-Naglić, Simeon Grazio

Osteoporoza (OP) je kronični proces koji zahtijeva trajno liječenje. Prijelom kosti je klinički ishod OP i zato je cilj već u “prefrakturnoj fazi” dijagnosticirati, započeti aktivnu prevenciju i liječenje te zadržati bolesnike u programu liječenja. Ibandronat je snažni antiresorptivni lijek iz klase amino-bisfosfonata čija kemijska formulacija dozvoljava mjesečnu peroralnu i tromjesečnu intravensku primjenu bez promjene djelotvornosti. Ibandronat smanjuje rizik vertebralnog prijeloma za 50-60%, povećava BMD kralježnice za 6% i kuka za 3%, usporava koštanu razgradnju za 45-70% bez promjene na mikrostrukturi kosti. Rjeđe doziranje poboljšava adherenciju za sustavno dugotrajno liječenje OP. Intravenski oblik ibandronata prikladan je za bolesnice koje iz bilo kojih razloga ne mogu prihvatiti peroralni pripravak. Nuspojave su rijetke, kratkotrajne i reverzibilne.

Osteoporosis is chronic bone disorder that require persistent treatment. Bone fracture is the final outcome of OP and early diagnosis, active prevention, treatment and improvement of the patient adherence to treatment are needed. Ibandronate is a potent, nitrogen-containing bisphosphonate specifically developed for once-monthly oral and three-monthly administration with the same antiresorptive efficacy. Ibandronate reduce vertebral fracture risk 50-60%, increase spine and hip BMD, 6% and 3%, significantly decrease biochemical markers of bone turnover without histomorphometric changes of bone. There is strong patient preference for once-monthly regimen and the favourable impact on therapeutic adherence. Intravenous ibandronate formulation is indicated for all patients who are unable to take oral medicine. Adverse events are infrequent, short duration and reversibile.

Broj posjeta: 1

Uredi