A GLAGOLITIC PRAYER AGAINST GOUT FROM THE EARLY 19TH CENTURY

Broj: 2012 Rubrika: Iz medicinske prošlosti Autori: Marija-Ana Dürrigl

Članak donosi osvrt na jednu hrvatskoglagoljsku molitvu protiv “guta” (gihta) s početka 19. stoljeća, koja zrcali opstanak srednjovjekovnoga teurgijskog poimanja liječenja i baca svjetlo na slabije istražene medicinske tekstove zapisane glagoljskim pismom u hrvatskim krajevima.

In the article a prayer against gout from the early 19th century is analysed, which reflects the surviving medieval theurgical view of healing. It also sheds light on a less known sphere of Croatian Glagolitic texts, i.e. on texts with medical content written in Glagolitic script in Croatian lands.

Broj posjeta: 2

Uredi