PHYSICAL THERAPY IN RHEUMATOLOGY

Broj: 2, 2010 Rubrika: Uvodno predavanje Autori: Đurđica Babić-Naglić

Reumatske bolesti su vodeći uzrok kronične nesposobnosti. Fizikalna terapija i rehabilitacija dio su strategije liječenja reumatskih bolesti sa ciljem održanja funkcije sustava za kretanje. Rano otkrivanje nesposobnosti omogućava efikasniju primjenu svih mjera fizijatrijskog liječenja. Vježbe su najvrijedniji oblik fizikalne terapije. Dugoročni efekt vježbi moguć je samo ako se postigne adherencija bolesnika za program. Upitnici aktivnosti svakodnevnog života ocjenjuju funkcionalni status bolesnika, mogu biti vodič za planiranje rehabilitacijskog programa i pokazatelj djelotvornosti terapijske intervencije. Metode fizikalne i rehabilitacijske medicine navedene su u svim objavljenim smjernicama za liječenje reumatoidnog artritisa, spondiloartritisa, osteoartritisa, osteoporoze, kronične križobolje, kronične nemaligne boli i fibromijalgije kao dio složenog terapijskog pristupa.

Rheumatic diseases are the leading cause of chronic disability. Physical therapy and rehabilitation are an integral part of the strategy of treatment of rheumatic diseases in order to maintain the function of the musculoskeletal system. Early detection of disability provides a more efficient implementation of all measures of physiotherapy treatment. Exercises are the most important form of physiotherapy. Long-term effect of exercise is possible only if patients achieve adherence to the program. Questionnaires activities of daily living asses functional status of patients, can be a guide for planning the rehabilitation program and indicator of the effectiveness of therapeutic intervention as well. Methods of physical therapy and rehabilitation are part of all published guidelines for the management of rheumatoid arthritis, spondyloarthritides, osteoarthritis, osteoporosis, chronic back pain, chronic non-malignant pain and fibromyalgia.

Broj posjeta: 24

Uredi