Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures

Broj: 2, 2014 Rubrika: Pregledni rad Autori: Tatjana Kehler

Osteoporoza je metaboličko oboljenje za koje su svojstvene “slabe” kosti. Veliki je javnozdravstveni problem, jer zahvaća stotine milijuna ljudi diljem svijeta, pretežito postmenopauzalne žene. Najvažnija posljedica osteoporoze je prijelom. Najozbiljniji prijelomi su prijelomi kuka i kralježaka. Oni su udruženi s bolom, poremećajem funkcije, a mogu imati i smrtni ishod. Osteoporoza predstavlja znatno opterećenje za pojedinca i zajednicu.
U ovom radu iznose se podatci o epidemiologiji osteoporoze i osteoporotskih prijeloma u Hrvatskoj i u svijetu.

Osteoporosis is a disease characterized by “weak” bones. It is a great public health problem, affecting hundreds ofmillions of people worldwide, predominantly postmenopausal women. The main clinical outcome of the disease is bone fracture. Hip and spine fractures are the most serious
fractures associated with pain, disability, and even death. Osteoporosis imposes a significant burden on both the individual and society. In this article epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures in Croatia and the world are presented.

Broj posjeta: 15

Uredi