ENTEROPATHIC SPONDYLOARTHRITIS*

Broj: 1, 2018 Rubrika: Pregledni rad Autori: Fanika Mrsić, Branimir Anić

Upalne bolesti crijeva kronične su idiopatske upalne bolesti probavnog sustava koje se mogu komplicirati različitim ekstraintestinalnim manifestacijama kao što su primarni sklerozirajući kolangitis, nodozni eritem, gangrenozna pioderma, akutni prednji uveitis i aortalna insuficijencija. Reumatske manifestacije vrlo su česte, a spondiloartritis je jedna od najčešćih. Enteropatski spondiloartritis može se javiti prije, istodobno ili nakon dijagnoze upalne bolesti crijeva. Javlja se u dva oblika: aksijalni i periferni. Smatra se da genski, imunosni i okolišni čimbenici imaju ključnu ulogu u razvoju enteropatskog spondiloartritisa. Iako je povezanost ekstraintestinalnih manifestacija s upalnom bolesti crijeva poznata još od prije, točan patogenetski mehanizam i veza između zglobova i crijeva nepoznati su. Funkcionalne studije u ovom području i dalje su potrebne za razumijevanje ovoga složenog imunosnog mehanizma. Rano prepoznavanje enteropatskog spondiloartritisa u bolesnika s upalnom bolesti crijeva nalaže multidisciplinarni pristup kako bi se provodila prikladna terapija, snizio morbiditet, spriječio invaliditet i poboljšala bolesnikova kvaliteta života.

Inflammatory bowel diseases are chronic idiopathic inflammatory diseases of the gastrointestinal tract that may be complicated by a variety of extraintestinal manifestations such as primary sclerosing cholangitis, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, acute anterior uveitis, and aortic insufficiency. However, rheumatological manifestations are the most common, with spondyloarthritis being the most prevalent one. Enteropathic spondyloarthritis can present before, be synchronous with, or aft er the diagnosis of inflammatory bowel disease with two subsets of joint involvement: axial and peripheral. It is believed that genetic, immunological, and environmental factors play a crucial role in the development of enteropathic spondyloarthritis. Although the association between extraintestinal manifestation of symptoms and inflammatory bowel disease is known, the exact pathogenic mechanism and link between articular and gut involvement remains largely unexplained. Future functional studies in this particular field are still needed to elucidate the complex immune mechanism of these interrelated conditions. Early recognition of enteropathic spondyloarthritis in inflammatory bowel disease patients requires a multidisciplinary approach in order to guide therapy, reduce morbidity, prevent future disability, and improve the quality of life in the affected patients.

Broj posjeta: 44

Uredi