Aims and patients’ expectation from the outpatient visit to rheumatologist

Broj: 2, 2013 Rubrika: Sažetak Autori: Zoja Gnjidić

Reumatske bolesti u Hrvatskoj, kao i drugdje u Europi zauzimaju visoko drugo mjesto kao razlog morbiditeta, odnosno na prvom su mjestu u kroničnim degenerativnom bolestima. Kako su reumatske bolesti skupina s više od 100 različitih bolesti koje mogu uzrokovati nesposobnost u dnevnim aktivnostima i trajnu invalidnost, liječenje je multidimenzionalno. U liječenje mora biti uključen tim različitih specijalista, jer multi i interdisciplinarni pristup dovodi do veće kliničke učinkovitosti i smanjenja troškova liječenja. Očekivanja bolesnika u tom procesu su daljnji iskorak prema poboljšanju kvalitete. Odnos zdravstvenog djelatnika i bolesnika se mijenja i ne obuhvaća samo shvaćanje bolesnikovih tegoba i prihvaćanja liječenja već i njegova očekivanja. Dostupnost i trajnost zdravstvene skrbi, klinička učinkovitost i sigurnost bolesnika kao i njegova uključenost su u pozornosti. Bolesnik nije više marginaliziran subjekt već partner u postupku liječenja. Njegova očekivanja i prava kod svakog pregleda su odabir personaliziranog, kompleksnog terapijskog i rehabilitacijskog programa liječenja, pri čem treba uzeti u obzir niz pokazatelja kao strah bolesnika, zabrinutost, ponašanje, očekivanja te druge osobne vrijednosti pojedinca (biološke, epidemiološke, socioekonomske). Time je uloga bolesnika u središtu, a reumatolog je odgovoran za edukaciju bolesnika i njegove obitelji za razumijevanje bolesti i prihvaćanje procesa liječenja. Potrebno je podići nisku razinu upozorenja i znanja te značenja prevencije, samoprocjene i samopomoći. Zajednički cilj treba biti veća uključenost bolesnika u donošenje odluka na svim razinama liječenja, jasnoj odgovornosti i međusobnom izvješćivanju. Treba osnažiti partnerski odnos svih u procesu liječenja radi postizanja visoko kvalitetne, sigurne i učinkovite usluge, a svijest o važnosti ishoda liječenja, očekivanjima, uvjerenjima i preferenciji samog bolesnika te učinkovitosti i odabiru najboljeg personaliziranog kompleksnog terapijskog i rehabilitacijskog programa liječenja za postizanje najboljih rezultata je nužan i obvezujući pri svakom pregledu bolesnika.

Broj posjeta: 5

Uredi