Tijekom 2011. godine tiskana su dva broja časopisa “Reumatizam”, glasila Hrvatskoga reumatološkog društva. Prvi broj, tiskan na 66 stranica, objavio je radove i različite članke. U drugome su broju, na 212 stranica, objavljeni svi radovi i sažeci prikazani kao usmena priopćenja i posteri na Trinaestom godišnjem kongresu Hrvatskoga reumatološkog društva u Cavtatu, u hotelu Croatia, održanom od 20. do 23. listopada 2011.

Broj posjeta: 33

Uredi